BJÄLVERUD LIGGER VID LÖVENS SJÖ (FRYKEN) 25 km NORR OM SUNNE I VÄRMLAND

INFART FRÅN VÄG 45 ca 2 km NORR OM GURLITTA KLÄTT
(TOSSEBERG)